miniQ

Beslutsstöd

miniQ är ett webbaserat beslutsstödsystem för analys av läkemedelsrecept och läkemedelsanvändning (DUR), som används av som används av hälso-och sjukvårdspersonal.. Idag utvärderar miniQ kvaliteten på läkemedelsbehandling baserat på svenska nationella indikatorer, liksom potentiella biverkningar baserat på bedömning av patientens symtom. De svenska indikatorerna är både läkemedelsspecifika (olämpliga läkemedel, läkemedelsduplicering, läkemedelsinteraktioner etc.) och diagnosspecifika (läkemedel/sjukdom/interaktioner och kontraindikationer). miniQ kan kopplas till praktiskt taget alla källor för information om läkemedelsanvändning, inklusive EMR. miniQ tillhandahåller också läkemedelsanvändnings­statistik från förskrivare upp till regionnivå. Det är också möjligt via miniQ att kontakta en onlineapotekare eller klinisk farmakolog för expertstöd via programvaran Monitor, som beskrivs ytterligare nedan.

miniq-laptop