Monitor

Analysverktyg för experter

Monitor är ett expertverktyg. Detta datorbaserade program har mer avancerad analysfunktionalitet. I Monitor kan en farmaceut eller klinisk farmakolog ta emot data som tidigare har skrivits in i miniQ för att göra en läkemedelsanalys på distans eller för att ge ett andra yttrande för mer komplicerade fall. Monitor har också funktionalitet för mer avancerad statistik och dataexport, lämplig för forskning, uppföljning av interventioner, återkoppling till vårdpersonal etc.

monitor-515px