Översikt

Stärker och stödjer sjukvården

QP Healthcare Systems är ett e-hälsovårdsföretag som erbjuder ett datorbaserat kliniskt beslutsstödssystem (CDSS) som stödjer vårdgivare att förskriva den optimala kombinationen av läkemedel samt analysera det potentiella resultatet.

Quality Pharma grundades 2006 baserat på professor Johan Fastboms mångåriga forskning som syftar till att förbättra hälsa och livskvalitet för äldre patienter genom bättre läkemedelsanvändning. Detta ledde till utvecklingen av miniQ-lösningen, ett system som levererar:

  • Säkrare användning av läkemedel genom bättre förskrivning
  • Förbättrad hälsa och livskvalitet
  • Empowerment för både patienter och förskrivare
  • Transparens
  • Sänkta kostnader för sjukvården och ökad effektivitet
  • Enkel integration med de flesta befintliga elektroniska medicinska journaler (EMR)