SeniorminiQ

För äldre

SeniorminiQ är en webbaserad applikation där äldre eller deras anhöriga kan skriva in sina listor över mediciner och fylla i ett formulär för symptombedömning. Baserat på denna information analyserar SeniorminiQ kvaliteten på läkemedelsanvändningen och potentiella biverkningar. Resultatet av analysen kan skrivas ut och föras till läkaren för diskussion. Denna utskrift innehåller varningar för olämplig läkemedelsanvändning och potentiella biverkningar. Under förutsättning att patienten ger sitt samtycke, kan läkaren också öppna och vidare analysera informationen i miniQ och fortsätta med en läkemedelsanalys.

seniorminiq-laptop