Teknik & Plattform

Användarvänligt stöd för vårdgivare och patienter

MiniQ-systemet består av tre olika applikationer utvecklade med fokus på användarvänlighet, för att säkerställa ett brett användningsområde, för patienter, läkare, sjuksköterskor och farmaceuter / kliniska farmakologer. miniQ-systemet ger en omfattande analys av kvalitet och säkerheten i läkemedels­användningen, baserad på nationella och internationella kriterier / indikatorer och andra farmakologiska källor, och är enkelt integrerad med Electronic Health Records.

miniQ-systemet har tydliga fördelar jämfört med andra CDSS:

  • Kraft: analysalgoritmer som innefattar både läkemedels- och diagnosspecifika kriterier / indikatorer, samt bedömning av potentiella biverkningar baserade på patientens symtom;
  • Flexibilitet: möjlighet att ladda olika uppsättningar kriterier / indikatorer för olika länder, diagnostiska områden eller patientgrupper;
  • Mångsidighet: moduler för läkare, sjuksköterskor, patienter och farmaceuter / kliniska farmakologer.
  • Funktionalitet för både datainsamling / lagring, beslutsstöd och statistik / rapporter;
  • Distribution: miniQ-systemets webbaserade plattform gör det enkelt att skala upp till fler användare och hantera uppdateringar.

qpiab_tech_platform-515x343